Lauri Kustaa Heikkilä

Synt: 30.7.1951
Ammatti: kouluttaja, konsultti, työnohjaaja ja terapeutti

Toiminta

Koulutan päätoimisesti NLP:tä, systeemistä ja narratiivista lähestymistapaa, luovaa ongelmanratkaisua sekä sosiaalialalla että yritysmaailmassa Suomessa. Olen kouluttanut myös Virossa, Venäjällä, Ukrainassa, Englannissa, Portugalissa, Ruotsissa ja Islannissa. Minulla on oma yritys Metamuutos Oy, jonka toimialana on yksilö- ja perheterapia, työnohjaus, konsultointi ja koulutus.

Tällä hetkellä kiinnostukseni kohde on tutkia ja mallintaa, miten Toyotan luoman organisaatiomallin periaatteita voi soveltaa työnohjauksessa, valmennuksessa ja organisaation kehittämisessä.

Ohjaavat periaatteet

  1. Tärkeintä on hyvä keskustelu
  2. Ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi
  3. Keskustelemme sellaista asioista, jotka ihmiset kokevat sillä hetkellä itselleen tärkeiksi ja merkityksellisiksi
  4. Keskustelu on sidottu käytännon päämääriin ja tavoitteisiin
  5. Hyvän tilan luominen on kaiken perusta
  6. Kykenemme tiedostamaan oman persoonamme ja kulttuurimme rakenteita ja sen, miten ne hallitsevat meitä